Usluge

1. konsultacije telefonom (svi vidovi podrške) ili izrada dokumentacije preko e-mail-a 
2. modifikacija HACCP plana i obezbeđenje sledljivosti
3. sprovođenje internih provera na lokaciji i pokretanje korektivnih mera
4. obuke zaposlenih, uz prateću dokumentaciju (plan, program, zapisi, provera usvojenog znanja)
5. implementacija standarda (ISO 9001, FSSC 22000, IFS Food V6,) po zahtevu
6. konsultacije koje zahtevaju dolazak na lokaciju
7. pomoć pri komunikaciji sa inspekcijama, priprema za inspekcijski nadzor


Najveća usluga koju Vam pružamo je da ćete uštedeti vreme i odmah krenuti u dobrom pravcu sa svojom poslovnom idejom. 

Ako već idete u dobrom pravcu, osetićete se sigurnije i dodati ubrzanje.