Usluge

 • implementacija standarda (ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, IFS Food V6, NSF) po zahtevu
 • konsultacije u vezi sa mikrobiološkom ispitivanjima i tehnološkim procesima koje zahtevaju dolazak na lokaciju
 • modifikacija HACCP plana u slučaju uvođenja novih proizvoda i obezbeđenje sledljivosti
 • obuke zaposlenih, uz prateću dokumentaciju (plan, program, zapisi, provera usvojenog znanja)
 • konsultacije telefonom (svi vidovi podrške), izrada dokumentacije i slanje preko e-mail-a 
 • sprovođenje internih provera na lokaciji i pokretanje korektivnih mera
 • pomoć pri komunikaciji sa inspekcijama, priprema za inspekcijski nadzor
 • pomoć pri uspostavljanju održivog sistema prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja otpadom

Najveća usluga koju Vam pružamo je da ćete uštedeti vreme i odmah krenuti u dobrom pravcu sa svojom poslovnom idejom. 

Ako već idete u dobrom pravcu, osetićete se sigurnije i dodati ubrzanje.

Ako nas angažujete, imaćete stručne saradnike bez obaveza iz Ugovora o radu.

Šta ćete dobiti?

 • nekoga ko možda zna rešenje za problem koji Vas muči (mikrobiologija, higijena, produžen rok upotrebe)
 • nekoga da se brine za poslove za koje se često smatra da "nisu prioritet" dok ne postanu problem (razne evidencije i izveštaji)
 • nekoga ko će da izvrši evaluaciju vašeg sistema i preispita sistem kontrole (i nađe najslabiju kariku)
 • nekoga ko će biti vaša desna ruka kad god Vam zatreba, za tumačenje propisa, pripremu izvozne dokumentacije, saradnju sa laboratorijama i inspekcijama

Ukratko, imali biste saveznika, u onolikoj meri i onoliko dugo koliko smatrate da Vam je potrebno. Naravno, poverljivost informacija koje razmenjujete sa Agencijom biće potpisana i overena kod notara.